ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
2016-10-25 17:17:42

Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương

Công trình: Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến TP Mới Bình Dương

Địa điểm xây dựng: Thành Phố Mới Bình Dương

Chủ đầu tư: Công Ty CP giáo dục NGUYỄN KHUYẾN

Diện tích xây dựng: 20.000m2.

Ngày khởi công: 13/12/2012

Thời gian xây dựng dự kiến: 9 tháng