Điều hòa trung tâm
ho-so-nang-luc-moi-tien-minh-150617-1-1-54-1520412289.jpg
ho-so-nang-luc-moi-tien-minh-150617-1-1-55-1520412289.jpg
images-1--1520412289.jpg
tai-xuong-2--1520412289.jpg

Điều hòa trung tâm

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Diện tích:

Quy mô:

Phạm vi công việc:

Thời gian:

Điều hòa 2 cục

Điều hòa 2 cục

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Diện tích:

Quy mô:

Phạm vi công việc:

Thời gian:

Close Pictures